MIĘDZYSZKOLNY  KONKURS  PIĘKNEGO  CZYTANIA

W naszej szkole od wielu lat, jesienną porą odbywa się Konkurs Pięknego Czytania.
W bieżącym roku szkolnym narodził się pomysł
I Międzyszkolnego  Konkursu Pięknego Czytania.
Odbył się on 30 listopada 2022r.

Patronat Honorowy nad Międzyszkolnym Konkursem Pięknego Czytania klas trzecich objęły:
Fundacja na wspierania integralnego rozwoju człowieka „DOBROstan”,
Wydawnictwo Media Rodzina,
gazeta codzienna „Głos Wielkopolski”,
a także Kuratorium Oświaty.

           Po wcześniejszym przeprowadzeniu  szkolnych eliminacji,
do grona najlepszych przeszli uczniowie,
którzy automatycznie stali się reprezentantami swoich szkół.
W konkursie wzięło udział 8 szkół podstawowych z Poznania:

Międzyszkolny Konkurs Pięknego Czytania miał na celu
rozwijanie potrzeb czytelniczych uczniów,
dbałość o kulturę słowa,
kształcenie umiejętności  pięknego czytania i rozumienia tekstu.
Dał również możliwość zaprezentowania swoich własnych umiejętności
i porównania ich z umiejętnościami innych.

                                                                                                ***

Laureaci z poszczególnych szkół rywalizowali  ze sobą w następujących kategoriach:

oprócz prozy Waldemara Cichonia: „Cukierku, Ty łobuzie”,

 zaprezentowały wiersze  (z wybranego zestawu dla szkół),
a także artykuł z gazety codziennej – „Głos Wielkopolski”.

Uczestnicy walczyli o tytuły:
– Mistrz Pięknego Czytania
oraz
– Wicemistrz Pięknego Czytania.

Komisja Konkursu w składzie:
Ewa Kucza – nauczyciel nauczania wczesnoszkolnego, Agnieszka Abramowicz – polonistka
i Renata Ciszewska – nauczyciel bibliotekarz
brały pod uwagę płynność i bezbłędność czytanego tekstu,
prawidłową dykcję, siłę i barwę głosu, rozumienie tekstu,
interpretację (przekazanie emocji) oraz ogólny wyraz artystyczny.

Jury konkursu miała bardzo trudny wybór, gdyż wszyscy uczestnicy
byli bardzo dobrze przygotowani, reprezentowali wysoki poziom.

Zwycięzcy tegorocznego Międzyszkolnego Konkursu  Pięknego Czytania
otrzymali   złote i srebrne statuetki.

***

Mistrz Pięknego Czytania:

Anna Koleńska ze SP nr 67,

Helena Jankowska ze SP nr 67,

Martyna Pawłowska  ze SP nr 13.

Wicemistrz Pięknego Czytania:

Julia Klenke ze SP nr 48,
Tymoteusz Sytek ze SP nr 48,
Piotr Lipczyński   ze SP Sióstr Urszulanek,
Kajetan Kozłowski ze SP nr 13.

   Wyróżnienie  za piękną interpretację  czytanego tekstu otrzymali:

Tyberi Pavliuk z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12,

Filip Sznytkowski z Zespołu Szkolno -Przedszkolnego nr 4,

Jan Korzeniak z Piątkowskiej Szkoły Społecznej,

Maja Skipor z Piątkowskiej Szkoły Społecznej,

Łucja Ogiba ze SP  Sióstr Urszulanek,

Anastazja Gucia ze SP nr 82,

Igor Filip ze SP nr 82.

***

Nowością tegorocznego konkursu było wyłonienie Nagrody Publiczności.
Wszyscy uczestnicy mieli okazję wcielić się w jurorów.
Każdy, według własnego uznania,
wytypował  jedną, pięknie czytającą osobę.

Nagrodę Publiczności
w Międzyszkolnym Konkursie Pięknego Czytania
zdobyła Anna Koleńska

Wszystkim uczestnikom
GRATULUJEMY
i zapraszamy do przyszłorocznej edycji.

 _________________

Nad organizacją i przebiegiem konkursu
czuwała Małgorzata Samulska
_______________________________________________