Patroni

Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2 jako całość nie posiada swego patrona, natomiast szkoły wchodzące w jego skład posiadają odrębnych patronów związanych z bohaterstwem mieszkańców naszego miasta.

Szkoła Podstawowa Nr 13 nosi imię „Cytadelowców Poznańskich”.

23 kwietnia 1961 roku – akt nadania szkole imienia Cytadelowców Poznańskich
18 lutego 1964 roku –uroczyste wręczenie sztandaru naszej szkole w Auli Uniwersytetu im. A. Mickiewicza

Gimnazjum Nr 3 nosi imię „Bohaterów Czerwca 1956 roku”.

29 czerwca 2006 roku – Gimnazjum Nr 3 nadano imię Bohaterów Czerwca 1956 roku.

10 listopada 2006 roku – uroczyste wręczenie Aktu nadania patrona w obecności  Prezydenta Ryszarda Grobelnego wręczył Pan Grzegorz Ganowicz Przewodniczący Rady Miasta Poznania . W holu szkoły odsłonięto tablice pamiątkowa której twórca był Pan Zbigniew Okopski plastyk szkolny.

21 czerwca 2007 roku – uroczyste wręczenie sztandaru naszej szkole, którego dokonał Pan Maciej Frankiewicz Zastępca Prezydenta Miasta Poznania.

Ofiarodawcy sztandaru: Zarząd Regionu Wielkopolska NSZZ Solidarność, Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” ZNTK Poznań S.A., Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” MPK, Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” H. Cegielski, Rada Osiedla Śródmieście, Rada Szkoły.