Nabór 2024/2025
Zgłoszenie do szkoły obwodowej można  wypełnić odręcznie poza system NABÓR i złożyć
bezpośrednio w szkole obwodowej.
Wniosek/ zgłoszenie oraz wszystkie oświadczenia muszą być podpisane przez oboje
rodziców/opiekunów prawnych.
Wypełnienie i pobranie dokumentów na stronie http://nabor.pcss.pl/poznan/szkolapodstawowa
będzie możliwe w dniu rekrutacji. Dostępne będą również stosowne oświadczenia.Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 będzie otwarta w dniach 08 do 24 kwietnia 2024 r.

Procedura składania zgłoszenia/wniosku
Zgłoszenie i wniosek można wypełnić korzystając z następujących form zapisu:
1. poprzez system elektroniczny NABÓR :
– wypełniając wniosek/zgłoszenie w elektronicznym systemie NABÓR
– drukując i podpisując wypełniony wniosek/zgłoszenie,
– podpisany wniosek/zgłoszenie wraz z odpowiednimi dokumentami można złożyć:
a/ w formie papierowej w placówce pierwszego wyboru
b/ zeskanowane dokumenty przesłać z wykorzystaniem systemu NABÓR.
2. poprzez system elektroniczny NABÓR z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego (profil
zaufany)
-wniosek/zgłoszenie podpisujemy podpisem kwalifikowanym i z wykorzystaniem systemu NABÓR
wysyłamy do placówki. Do wniosku należy dołączyć podpisane pozostałe wymagane dokumenty np.
oświadczenia i wysłać do placówki.
Wykorzystanie elektronicznego zapisu umożliwi także potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do placówki
poprzez system NABÓR za pomocą indywidualnego konta.
Szczegółową informację w tym zakresie znajdziecie Państwo w Instrukcji w zakresie składania
dokumentów z wykorzystaniem systemu NABÓR, zamieszczonej na stronie:
http://www.nabor.pcss.pl/poznan/szkolapodstawowa

TERMINARZ REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH PIŁKARSKICH  

 1. Regulamin organizacji testów Piłka Nożna
 2. Warunki rekrutacji piłka nożna 2024
 • 09 kwietnia 2024 roku zebranie organizacyjne do klas pierwszych sportowych/Wtorek godz. 17:00/Stołówka
 • 08 -16 kwietnia -2024 roku – złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału sportowego piłka nożna
 • 16 kwietnia 2024 roku/godzina 16:00 – testy sprawnościowe piłka nożna
  Poznań, al. Niepodległości 32/hala namiotowa
 • 22 kwietnia 2024 roku/godzina 12.00 – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów z pozytywnymi wynikami prób sprawności fizycznej
Warunkiem uczestniczenia w testach jest dostarczenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej sportowej wraz z załącznikami , zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do udziału w testach sportowych   oraz podpisanego regulaminu i oświadczenia do sekretariatu ( najpóźniej w dniu testów).Bez dostarczenia dokumentacji – kandydat nie może brać udziału w testach sportowych

 

TERMINARZ REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH TENISOWYCH

 1. Regulamin-organizacji-Tenis
 2. Warunki rekrutacji tenis 2024
 • 09 kwietnia 2024 roku zebranie organizacyjne do klas pierwszych sportowych.
  Wtorek godz. 17:00/Stołówka
 • 08 -15 kwietnia -2024 roku – złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału sportowego/ tenis
 • 15 kwietnia 2024 roku/godzina 17:30– testy sprawnościowe tenis Poznań, ul. Pułaskiego 30/hala AZS(wjazd od ul. Cichej)
 • 22 kwietnia 2024 roku/godzina 12.00 – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów z pozytywnymi wynikami prób sprawności fizycznej
 • Warunkiem uczestniczenia w testach jest dostarczenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej sportowej wraz z załącznikami , zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do udziału w testach sportowych   oraz podpisanego regulaminu i oświadczenia do sekretariatu ( najpóźniej w dniu testów).Bez dostarczenia dokumentacji – kandydat nie może brać udziału w testach sportowych