Historia

 

 

Opisanie historii naszej szkoły, tak jak wielu innych, jest bardzo trudny, ponieważ w swej ponad 50 – letniej historii przeżywała ona liczne reorganizacje. Chcąc oddać prawdę musimy pamiętać o dwóch budynkach, wybudowanych pod koniec lat 50-tych. Na przełomie  1957 / 1958 roku oddano w tym rejonie do użytku dwie szkoły, a mianowicie:

Szkołą Podstawową Nr 13, przy ul. Północnej im. Cytadelowców Poznańskich oraz

Szkołę Podstawową Nr 43 im. Obrońców Poczty Gdańskiej

Szkołę Podstawową Nr65 im. Bohaterów Westerplatte, mieszczące się w jednym budynku przy ówczesnej al. Stalingradzkiej
Na podstawie odnalezionych archiwów odtworzone zostaną tylko szczątkowe ich dzieje:

2 października 1958 roku – otwarcie nowej szkoły przy ul. Północnej

23 kwietnia 1961 roku – akt nadania szkole imienia Cytadelowców Poznańskich

18 lutego 1964 roku –uroczyste wręczenie sztandaru naszej szkole w Auli Uniwersytetu im. A. Mickiewicza

7 lutego 1969 – „13” zdobywa „Złoty Krążek” i „Błękitną Sztafetę”

10 września 1971 roku – Łyżwiarski profil naszej szkoły

1 września 1973 roku –Ministerstwo Oświaty i Wychowania nadaje szkole statut SPORTOWY o profilu łyżwiarstwo i lekkoatletyka,

1 września 1982 rok– zaczynamy szkolenie młodych piłkarzy pod patronatem KKS LECH. Po piętnastu latach odszedł z pacy w szkole dyrektor ds. sportu Aleksander  Matuszewski. Można powiedzieć, że był on dobrym „duchem” sportu w naszej  szkole zainicjował powstanie kolejno sekcji łyżwiarskiej, hokejowej, łyżwiarstwa szybkiego, lekkoatletyki i na końcu piłki nożnej. 

30 czerwiec 1986 – pracę w szkole kończy jej długoletni dyrektor Edward Kotarski

1 wrzesień 1986 – Sportowa Szkoła Podstawowa nr 13 przenosi się z ul. Północnej do budynku przy al.  Niepodległości 32, łącząc się ze Szkołą Podstawową Nr 43. Na stanowisko dyrektora szkoły mianowany zostaje Pan Andrzej Łuczak.

1 styczeń 1991 roku – stanowisko dyrektora szkoły, po konkursie, obejmuje Pan Zbigniew Burkietowicz.

15 listopada 1991 r. Gościliśmy grupę młodzieży z Anglii

23 – 24 kwietnia 1992 r. Gościliśmy młodych piłkarzy z Belgii

19.10. – 27.10. 1992 r. – organizowaliśmy turniej piłkarski w którym brały udział drużyny z Poznania oraz jedna drużyna z Nottingham (Anglia);

1 września 1994 r. – powołany został według nowych zasad Uczniowski Klub Sportowy „Poznańska Trzynastka” – pierwszym prezesem wybrano Pana Janusza Szulczyńskiego

1 września 1999 r. – w szkole po reformie systemu oświaty zaczyna funkcjonować Gimnazjum Nr 3

1 września 2002 r. – powołany zostaje Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 2

1 września 2004 r. – w Gimnazjum Nr 3, utworzono Centrum Wyszkolenia Młodzieży Uzdolnionej Sportowo, są to klasy do których uczęszczają chłopcy z całej Wielkopolski,  kierowani przez trenerów koordynatorów Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej.

29 czerwca 2006 r. – Gimnazjum Nr 3 nadano imię Bohaterów Czerwca 1956 roku

15 marca 2007 r. – szkoła podpisała porozumienie z klubem KKS Lech Poznań o wspólnym  prowadzeniu klas sportowych

1 września 2007 r. – uchwałą Rady Miasta Poznania powołano Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa Nr 13 oraz Gimnazjum Nr 3.

W roku szkolnym 2008/09 Zespół  Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2  tworzą  Gimnazjum nr 3 Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego im. Bohaterów Czerwca’56  i Szkoła Podstawowa nr 13 Szkoła Mistrzostwa Sportowego im. Cytadelowców Poznańskich.

W 2009 roku częścią Zespołu  Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2  zostaje Internat
przy ul. Młyńskiej 11.

W roku szkolnym 2011/12  Zbigniew  Burkietowicz – 20 lat  dyrektorem 13-ki

W marcu odbyło się przedstawienie wyreżyserowane i zagrane  przez nauczycieli   dla uczniów  pt. „Kopciuszek” – nauczyciele –dzieciom

W roku szkolnym 2012/13 Wydanie „Nasza 13-ka”- gazetka szkolna. Udział w programie UNICEF „Wszystkie kolory świata” (szycie lalek)

Od 2012 roku Ogród Jordanowski nr 1 przy ul. Solnej  w zarządzie ZSMS nr 2.

2013/14 Muzyczna Gra Miejska i Festyn Osiedlowy we współpracy z Radą Osiedla
Stare Miasto.

2014/15 Otwarcie nowej modelarni Klubu Modelarskiego Herkules na terenie szkoły.

2015/16 Organizacja ogólnopolskiego konkursu Losy bliskich i dalekich – konkurs historyczny

Pożegnanie śp. Zbyszka Okopskiego, nauczyciela plastyki.

Dziecięca Rada Miasta

20 marca 2019  uroczyste otwarcie zmodernizowanej części sportowej
w  Ogrodzie Jordanowskim nr 1.

22 marca 2019 roku Pożegnanie pana Dyrektora śp. Zbigniew Burkietowicza
( 27 lat pełnił funkcję dyrektora „13”)

1 stycznia 2020 r. dyrektorem, w  wyniku konkursu,  została Anna Mrówczyńska.

2020-22 Nauczanie zdalne z powodu pandemii covid-19.

1 września 2022 r. został rozwiązany Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2.
1 września 2022 r. utworzono Szkołę Podstawową Nr 13 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Cytadelowców Poznańskich.
1 września Ogród Jordanowski został włączony do Zespołu Ogrodów Jordanowskich miasta Poznania.

_______________________________________

HISTORIA Poznańska 13    1958 – 2005
_______________________________________

Kuźnia talentów

https://sport.tvp.pl/29867178/13-jedyna-taka-szkola-to-byla-kuznia-talentow

______________________________________

Hymn szkoły

https://youtu.be/N4_I_L6Q2eg

______________________________________

 „Historia Sportu w Trzynastce” film
  50 lat sportu w SP 13

https://youtu.be/Myc4_CtQAeU

 Czas trwania filmu: 1:07:36

______________________________________