Czas odczuwania obecności…

                                                                                               jest wprost proporcjonalny

                                                                                             do czasu pamiętania…(…).

***

P A M I Ę T A M Y

https://www.youtube.com/watch?v=-bMVmgHuSsU