Pielęgniarka

Pielęgniarka środowiskowa

Gabinet  pielęgniarski czynny jest każdego dnia, od godz. 8.00 do  15.00, dyżur pełni pielęgniarka p. Iwona Zybała.

Podstawową  opiekę  medyczną  nad  dziećmi  prowadzą przychodnie  rejonowe, natomiast  pielęgniarki środowiskowe prowadzą działalność zapobiegawczą , podejmując wspólnie z instytucjami specjalistycznymi działania zmierzające do poprawy stanu zdrowia i higieny osobistej uczniów oraz udzielają pierwszej  pomocy w nagłych  wypadkach i zachorowaniach  – dyżurują w pok. 12a;     

Aby  uniknąć  nieporozumień  rodzice  dzieci, które  są  uczulone  na  jakieś  leki  lub  regularnie  muszą  jakieś  zażywać np. przy cukrzycy, astmie itp. proszeni są do przekazania  tych  informacji  w  gabinecie  pielęgniarskim oraz wychowawcy klasy .