zdalna szkoła i zdalna szkoła +

Miasto Poznań realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Celem projektów jest wsparcie placówek edukacyjnych w realizacji zajęć zdalnych poprzez zakup laptopów z oprogramowaniem oraz słuchawek.

Efektem zrealizowanych zadań objętych projektami będzie udostępnienie nauczycielom i uczniom narzędzi do realizowania nauczania w trybie zdalnym.

Całkowita wartość projektu zdalna szkoła: 99 999,90 zł
Dofinansowanie projektu zdalna szkoła z UE: 99 999,90 zł
Całkowita wartość projektu zdalna szkoła +: 164 999,56 zł
Dofinansowanie projektu zdalna szkoła + z UE: 164 999,56 zł