W tym szczególnym dniu
wszystkim pracującym  nauczycielom,
nauczycielom emerytom,
aktualnym i byłym pracownikom szkoły
składamy najlepsze życzenia zdrowia,
pomyślności, satysfakcji z pracy zawodowej,
wytrwałości w pełnieniu swojej misji, sukcesów
oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

                                                                                                            Społeczność szkolna.