HYMN SZKOŁY

Jednym z elementów tradycji szkoły jest jej  hymn. Pieśń, piosenka,
która towarzyszy ważnym ceremoniom i wydarzeniom.

Choć na przestrzeni lat również nasza szkoła miała kilka mniej lub bardziej nieformalnych hymnów,
ostatnie dwadzieścia lat to jednak okres bez oficjalnego hymnu szkoły.

Z okazji obchodzonego w tym roku 50-lecia sportu powstał hymn nawiązujący
w tytule i w tekście do tradycyjnej szkolnej odezwy do patrona szkoły, czyli poznańskich Cytadelowców.
Słowa do pieśni “Życie nasze słoneczne” napisali dyrektor Anna Mrówczyńska
i wicedyrektor Grzegorz Kozłowski, muzykę skomponował natomiast nauczyciel  Ryszard Nowak.

Nowy oficjalny hymn szkoły w swej wymowie łączy historię i tradycję z aktualnym  szkolnym życiem,
znajdując tytułowe słońce w poświęceniu Cytadelowców, herbie szkoły czy w codziennym szkolnym gwarze
i możliwości przebywania wśród szkolnych koleżanek oraz kolegów.
Oparty na apostrofie do dumnej sportowej szkoły refren wskazuje natomiast na wyjątkowość chwil
przeżywanych właśnie w Trzynastce.

Dla utrwalenia momentu stworzenia nowego hymnu powstał specjalny medal pamiątkowy
ufundowany i wykonany przez dziadka jednego z uczniów klasy 2b – Pana Kazimierza Perz
(fundatora i wykonawcę medalu), który wraz córką ,Panią Wiolettą Perz (mamą Alana),
dokonał oficjalnego wręczenia tej wyjątkowej pamiątki podczas uroczystej gali 50-lecia sportu.

 

                                                              https://youtu.be/N4_I_L6Q2eg

***

„Życie nasze słoneczne”  Hymn Trzynastki

słowa: Anna Mrówczyńska Grzegorz Kozłowski

muzyka: Ryszard Nowak

aranżacja: Jacek Mrówczyński

wykonanie: Chór szkoły SP13 w Poznaniu „ChóRico” pod dyrekcją Ryszarda Nowaka

nagranie: Studio13