PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2020
Lp. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
(usługa, dostawa, robota budolwana)
Tryb zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia Planowany termin rozpoczęcia procedury udzielenia zamówienia (kwartał)
1 Modernizacja Ogrodu Jordanowskiego Nr 1 Poznań,ul.Solna robota budowlana przetarg nieogranioczny 550 000,00 III kwartał 2020r.
Zatwierdził: Dyrektor
Poznań, dnia 31.01.2020 r.