Informujemy, że Nasza Szkoła
bierze udział w Programie Sportowe Talenty.

Program Sportowe Talenty jest realizowany
przez Ministerstwo Sportu i Turystyki we współpracy
z Ministerstwem Edukacji Narodowej
i przeznaczony jest dla uczniów klas 4-8.

Jego celem jest zdiagnozowanie poziomu kondycji fizycznej
dzieci w polskich szkołach oraz wyszukiwanie
najbardziej utalentowanych sportowo uczniów.

Fundamentem programu jest koncepcja sprawności fizycznej
warunkującej zdrowie (Health Related Fitness),
zaś narzędziem pozwalającym na operacjonalizację działań
platforma informatyczna SportoweTalenty.pl –
na stronie tej można zapoznać się
ze szczegółami ww. programu.