Nabór 2024/2025
Zgłoszenie do szkoły obwodowej można  wypełnić odręcznie poza system NABÓR i złożyć
bezpośrednio w szkole obwodowej.
Wniosek/ zgłoszenie oraz wszystkie oświadczenia muszą być podpisane przez oboje
rodziców/opiekunów prawnych.
Wypełnienie i pobranie dokumentów na stronie http://nabor.pcss.pl/poznan/szkolapodstawowa
będzie możliwe w dniu rekrutacji. Dostępne będą również stosowne oświadczenia.Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 będzie otwarta w dniach 08 do 24 kwietnia 2024 r.

Procedura składania zgłoszenia/wniosku
Zgłoszenie i wniosek można wypełnić korzystając z następujących form zapisu:
1. poprzez system elektroniczny NABÓR :
– wypełniając wniosek/zgłoszenie w elektronicznym systemie NABÓR
– drukując i podpisując wypełniony wniosek/zgłoszenie,
– podpisany wniosek/zgłoszenie wraz z odpowiednimi dokumentami można złożyć:
a/ w formie papierowej w placówce pierwszego wyboru
b/ zeskanowane dokumenty przesłać z wykorzystaniem systemu NABÓR.
2. poprzez system elektroniczny NABÓR z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego (profil
zaufany)
-wniosek/zgłoszenie podpisujemy podpisem kwalifikowanym i z wykorzystaniem systemu NABÓR
wysyłamy do placówki. Do wniosku należy dołączyć podpisane pozostałe wymagane dokumenty np.
oświadczenia i wysłać do placówki.
Wykorzystanie elektronicznego zapisu umożliwi także potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do placówki
poprzez system NABÓR za pomocą indywidualnego konta.
Szczegółową informację w tym zakresie znajdziecie Państwo w Instrukcji w zakresie składania
dokumentów z wykorzystaniem systemu NABÓR, zamieszczonej na stronie:
http://www.nabor.pcss.pl/poznan/szkolapodstawowa