Terminarz rekrutacji uzupełniającej do klas pierwszych

Oddział Ogólnodostepny /PIŁKA NOŻNA/ TENIS

  7-9 czerwca 2022 roku – złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału sportowego

  14 czerwca 2022 roku/godzina 16:00-18:00 – testy sprawnościowe piłka nożna;

   TENIS -testy sprawnościowe

  14 czerwca 2022 roku/godzina 13.00-14.30 – testy sprawnościowe tenis

  Poznań, ul. Pułaskiego 30/hala AZS/wjazd od ul. Cichej

  20 czerwca 2022 roku/godzina 12.00 – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów z pozytywnymi wynikami prób sprawności fizycznej

  21 czerwca 2022 roku – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

  21-22 czerwca 2022 roku – potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia do oddziału w postaci pisemnego oświadczenia

  23 czerwca 2022 roku/ godzina 12.00 – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych