SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 POZNAŃ – SZKOLENIE SPORTOWE

Sportowa SZKOŁA PODSTAWOWA nr 13 w Poznaniu dla zainteresowanych
wychowaniem przez sport, posiada bogatą i profesjonalną ofertę.
Piłkarskie klasy od pierwszej do ósmej to nasz „szkoleniowy znak rozpoznawczy”.

Ścisła współpraca szkoły i klubu piłkarskiego SKS POZNAŃSKA 13 Poznań
rozszerzona jest
przez patronat merytorycznym
Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej w Poznaniu.

Atutem szkolenia opartego na systemie klas sportowych pozwalającym łączyć
naukę ze sportem są wolne popołudnia.

Od wielu lat szkoła współpracuje również z AZS Poznań
w zakresie tenisa.

Zajęcia te są realizowane w ramach zajęć dodatkowych,
a od roku szkolnego 2020/2021 utworzony został pierwszy oddział tenisa
dla chłopców i dziewczynek.
Ta klasa to odpowiedź na oczekiwania szkoleniowe w kierunku sportu indywidualnego,
jakim jest tenis.

Na zdjęciu zamieszczamy piramidę szkolenia na kolejny rok szkolny 2021/2022.

Zaczynamy od najmłodszych, ale patrzymy też w przyszłość.
Od zeszłego roku funkcjonuje klasa sportowa na poziomie Liceum (rocznik 2005)
i juz otwiera się możliwość przystąpienia do I klasy w roczniku 2006.


OFERTA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

KLASA 1 SP PIŁKA NOŻNA CHŁOPCÓW

Klasa piłkarska będzie pracować w ramach planu zajęć szkolnych,
a dodatkowym atutem naszego oddziału sportowego
są 4 treningi w tygodniu wkomponowane w plan lekcji szkolnych.

Weryfikacja piłkarskich umiejętności odbywać się ma w weekend –
podczas turniejów i gier kontrolnych.
Taki sam plan szkoleniowy będzie realizowany w 2 klasie piłkarskiej SP 13 Poznań.

 Przykładowy plan zajęć dla klasy piłkarskiej 1 i 2 SP 13 Poznań
znajduje się na zdjęciu poniżej.

  

KLASA 1 SP TENIS I PIŁKARSKA DZIEWCZYNEK

Sportowa klasa dwukierunkowa:

– tenis dla dziewczynek i chłopców AZS Poznań pod patronem PZT
(Polskiego Związku Tenisa);

– piłkę nożną dziewczynek SKS POZNAŃSKA 13 Poznań pod patronatem WPZN Poznań.

Przewidywana liczba zajęć z tenisa w rozkładzie tygodnia, to 3 treningi wkomponowane
w planie wraz z 2 zajęciami ogólnorozwojowymi.

Zajęcia z tenisa realizowane będą na obiektach AZS Poznań na kortach przy ul. Pułaskiego
i pod opieką profesjonalnych trenerów.

(Przykładowy plan zajęć dla klasy tenisowej koedukacyjnej
znajduje się
na zdjęciu poniżej.)

Piłka nożna dziewczynek realizowana będzie 4 razy w tygodniu z podziałem na 2 zajęcia specjalistyczne
dostosowane do rozwoju i umiejętności dzieci pod okiem Pani Trener z SKS POZNAŃSKA 13
oraz 2 zajęcia ogólnorozwojowe.

(Przykładowy plan zajęć dla klasy piłkarskiej dziewczynek znajduje się
na zdjęciu poniżej.

KLASA 3 SP PIŁKA NOŻNA CHŁOPCÓW

 

Klasa trzecia piłkarska będzie pracować w ramach planu zajęć szkolnych z 4 treningami w tygodniu.
Weryfikacja piłkarskich umiejętności odbywać się ma w weekend – podczas meczy w ramach rozgrywek WZPN.
Rozkład głównych akcentów szkoleniowych dzieli się na jedne zajęcia ogólnorozwojowe (wyizolowane)
i trzy piłkarskie, a podczas zajęć specjalistycznych
są wkomponowane środki treningowe o wszechstronnym oddziaływaniu.

KLASY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W SP 13 POZNAŃ

Na poziomie klas 4-8 SP tworzone są klasy mistrzostwa sportowego, które trenują codziennie.
4 lekcje Wychowania Fizycznego i 8 godzin piłki nożnej pozwala realizować w ciągu tygodnia autorski program szkolenia
zaakceptowany przez Wielkopolski Związek Piłki Nożnej.

Głównymi obszarami oddziaływania szkoleniowego są cztery obszary przygotowania:
techniczne, taktyczne, motoryczne i psychiczne.

Oczywiście każdy obszar jest realizowany na danym etapie szkolenia dostosowany do zawodnika.
Realizujemy model gry od piłki siedmio- do jedenastoosobowej, ale w oddziaływaniu na podopiecznego,
który musi sprostać założeniom. Wymogi gry stają się celem do realizacji
przy użyciu konkretnych środków techniczno-taktycznych w oparciu o przygotowanie motoryczne i zdolności mentalne.

Ważnym obszarem są fundamenty gry, czyli „wytyczne” indywidualne, grupowe a czasem zespołowe
w odniesieniu do małej gry, które w perspektywie czasu stać się mają nawykami realizowanym w fazie ataku i obrony.

Wyszkolony zawodnik w SP 13 Poznań musi posiadać takie umiejętności,
które pozwolą jemu zawsze podejmować właściwą decyzję na boisku.
Zrozumienie gry przez zawodnika i jego rozwój w ważnych obszarach przygotowania
są dla trenerów istotnym zakresem do realizacji w codziennej pracy.

Szkoleniowcy SKS 13 Poznań zwracają również uwagę na naukę i zachowanie ucznia.
Od klasy piątej szkoły podstawowej nasi zawodnicy uczestniczą w trzech obozach piłkarskich rocznie –
dwóch wyjazdowych i jednym stacjonarnym.
Progres umiejętności na zgrupowaniach piłkarskich jest jedyny w swoim rodzaju.

Dzięki zrozumieniu znanego powiedzenia „trening czyni mistrza”
i odpowiedniemu realizacji planu szkoleniowego
nasi podopieczni mają niepowtarzalne możliwości do rozwoju.
Codzienny trening, gry kontrolne, turnieje, mecze mistrzowskie, obozy piłkarskiej,
specjalistyczne zadania domowe, czy też zwracanie uwagi na łączenie nauki ze sportem pozwalają stwierdzić,
że „Trzynastka” jest „kuźnią talentów”.

Atutem klas sportowych oprócz profesjonalnych szkoleniowców, liczby treningów
jest bez wątpienia organizacja szkolenia wkomponowana w funkcjonowanie klas i plan lekcji.
Dzięki czemu zawodnik po szkole i treningach ma czas do własnej dyspozycji,
bez konieczności popołudniowego przemieszczania się „z jednego końca miasta na drugi”.

***

Zapraszamy do szkoły, w której będziesz miał niepowtarzalne możliwości do rozwoju!!!