SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13
Z ODDZIAŁAMI MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W POZNANIU
– SZKOLENIE SPORTOWE

Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Poznaniu
posiada bogatą i profesjonalną ofertę dla rodziców
zainteresowanych wychowaniem swoich dzieci przez sport.

Ścisła współpraca szkoły i klubu piłkarskiego SKS POZNAŃSKA 13
rozszerzona jest przez patronat merytoryczny
Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej
w Poznaniu.
Atutem szkolenia opartego na systemie klas sportowych
jest optymalna liczba jednostek treningowych dostosowana do danej kategorii wiekowej.

W najmłodszych klasach
stawiamy na rozwój sprawności ogólnej dziecka
oraz rozwijanie w nim pasji sportowej.
Od roku szkolnego 2023/2024 rozszerzyliśmy ofertę o dodatkowe zajęcia,
tworząc w pełni zintegrowany system szkoleniowy.
I tak, w klasie 1 w tygodniu odbywają się: 3 treningi piłkarskie, 2 treningi judo, 1 raz basen.

Judo jako sport walki stanowi idealne uzupełnienie treningu specjalistycznego.
Obecnie poza klasą 1 treningi odbywają się również w klasie 2, 3,
a także 4 szkoły podstawowej dla zawodników o profilu piłka nożna.

Zaczynamy od najmłodszych, ale patrzymy też w przyszłość.
Dzięki współpracy klubu SKS Poznańska 13
z Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Poznaniu
absolwenci naszej szkoły mają możliwość łączenia szkolenia sportowego
z nauką również na poziomie szkoły średniej.

Takie połączenie pozwala na wyznaczenie
długoterminowej ścieżki rozwoju szkoleniowego młodych adeptów futbolu.

Od wielu lat szkoła w zakresie szkolenia współpracuje również z AZS Poznań.
Z każdym rokiem coraz większym zainteresowaniem cieszą się klasy tenisowe.
Obecnie posiadamy oddziały sportowe o profilu tenis na poziomie 1-4 szkoły podstawowej.

Tenis to sport cieszący się dużą popularnością.
Zainteresowanie tym sportem przybiera różne formy,
od treningów po śledzenie poczynań zawodników na prestiżowych turniejach.
W klasach tenisowych mamy zarówno chłopców jak i dziewczynki.
Rozwój ich umiejętności, a przede wszystkim pasji stanowi
dla nas ważny element szkolenia sportowego.

***

Zapraszamy do szkoły,
która daje niepowtarzalne możliwości rozwoju!

„Sportowa 13” –  znajdziesz nas przy alei Niepodległości 32 w Poznaniu.