W grudniu odbywały się w naszej szkole
zajęcia pozalekcyjne „G(h)ra w kulturę” realizowane dzięki środkom z UNICEF.
Obok funkcji dydaktycznej miały one również charakter integracyjny  –
ukraińscy oraz polscy uczniowie współpracowali, konkurowali
i wspólnie się uczyli, świetnie się przy tym bawiąc.
Zajęcia poprowadził dla nich nauczyciel języka polskiego– Grzegorz Kozłowski.

Uczestnicy zajęć uczyli się różnych języków, wzmacniali umiejętność posługiwania się językiem polskim,
dyskutowali na temat roli gier, sami grali w gry planszowe,
zapoznawali się z ich instrukcjami i uczyli grać pozostałych.

Drugi blok tematyczny dotyczył natomiast kina. Uczniowie poznali historię kina,
gatunki i ważne filmowe pojęcia.
Zdobywaną wiedzę sprawdzali natomiast w specjalnie przygotowanych dla nich konkursach:
gatunkowych kalamburach czy filmowym turnieju „Jak to melodia?”.

Zajęcia rozszerzone zostały też o elementy „klubu dyskusyjnego”,
do którego pretekstem stało się wyjście do kina na film „Wielki zielony krokodyl domowy”.
Choć czujni uczestnicy zajęć zauważyli, że tytułowy bohater nie był krokodylem, a raczej aligatorem. 😊