Poznań 13 marca 2020 r.

 

Szanowni Rodzice,

w odpowiedzi na liczne zapytania dotyczące trwającej rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych informujemy, że zawieszenie zajęć nie ma wpływu  na terminy rekrutacji.

Zgodnie z harmonogramem do 24 marca trwa etap składnia wniosków do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną wnioski/oświadczenia/potwierdzenie spełniania kryteriów
 można wysłać pocztą (za potwierdzeniem odbioru) lub przesłać do placówki pierwszego wyboru skan  podpisanego wniosku wraz z załącznikami.

Wysłanie skanu nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku, w związku z powyższym będzie konieczność  dostarczenia oryginału dokumentów do przedszkola.

Zachęcamy również do sprawdzania informacji w poszczególnych przedszkolach o zasadach  związanych z odbiorem dokumentów w danej placówce.

Zalecamy także mailowe powiadomienie placówki pierwszego wyboru o fakcie wysłania wniosku pocztą
(maile do placówek są dostępne na stronach NABÓR).

Jeżeli zajdą jakiekolwiek zmiany dotyczące procedury rekrutacji będziemy państwa informować.

Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania

ow@um.poznan.pl