Dyrektor Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2 w Poznaniu działając na podstawie § 18 ust.2a i 12c rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz.U. z 2020 r. poz.1166 ze zm.)

zaświadcza o zawieszeniu zajęć w placówce dla uczniów klas 0- 3

na czas od 08.02 do 19.02 2021 roku

Decyzję podjęto na podstawie uzyskania pozytywnej opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu

z dnia 15 .02. 2021 roku

oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Organu Prowadzącego z dnia 15.02.2021