Zawieszenie zajęć

Zawieszenie zajęć

Dyrektor Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2 w Poznaniu działając na podstawie § 18 ust.2a i 12c rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (...