TERMINARZ REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH PIŁKARSKICH

 • Warunki rekrutacji piłka nożna 2024
 • Regulamin organizacji testów Piłka Nożna 
 • WAŻNE!Warunkiem uczestniczenia w testach jest dostarczenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej sportowej wraz z załącznikami , zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w testach sportowych   oraz podpisanego regulaminu
  i oświadczenia do sekretariatu ( najpóźniej w dniu testów).
  Bez dostarczenia dokumentacji – kandydat nie może brać udziału w testach sportowych
 • 09 kwietnia 2024 roku zebranie organizacyjne do klas pierwszych sportowych Wtorek godz.17:00Stołówka
 • 08 -16 kwietnia -2024 roku – złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału sportowego piłka nożna
 • 16 kwietnia 2024 roku/godzina 16:00 – testy sprawnościowe piłka nożna
  Poznań, al. Niepodległości 32/hala namiotowa
 • 22 kwietnia 2024 roku/godzina 12.00 – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów z pozytywnymi wynikami prób sprawności fizycznej
 • 30 kwietnia 2024 roku – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziału sportowego
 • 30 kwietnia -8 maja 2024 roku – potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia do oddziału sportowego w postaci pisemnego oświadczenia
 • 10 maja 2024 roku/ godzina 12.00 – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do oddziału sportowego
 • 6 czerwca 2024 roku godz.16.00.-17.00 TESTY UZUPEŁNIAJĄCE hala namiotowa

TERMINARZ REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH TENISOWYCH

Warunki rekrutacji tenis 2024

Regulamin-organizacji-Tenis

 • WAŻNE!Warunkiem uczestniczenia w testach jest dostarczenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej sportowej wraz z załącznikami , zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w testach sportowych   oraz podpisanego regulaminu
  i oświadczenia do sekretariatu ( najpóźniej w dniu testów).
  Bez dostarczenia dokumentacji – kandydat nie może brać udziału w testach sportowych
 • 09 kwietnia 2024 roku zebranie organizacyjne do klas pierwszych sportowych. Wtorek godz. 17:00/Stołówka
 • 08 -15 kwietnia -2024 roku – złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału sportowego/ tenis
 • 15 kwietnia 2024 roku/godzina 17:30– testy sprawnościowe tenis  Poznań, ul. Pułaskiego 30/hala AZS(wjazd od ul. Cichej)
 • 22 kwietnia 2024 roku/godzina 12.00 – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów z pozytywnymi wynikami prób sprawności fizycznej
 • 30 kwietnia 2024 podanie do publicznej wiadomości listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziału sportowego
 • 30 kwietnia -8 maja 2024 roku – potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia do oddziału sportowego w postaci pisemnego oświadczenia
 • 10 maja 2024 roku/ godzina 12.00 – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do oddziału sportowego
 • 7 czerwca 2024 godz.17.30 -TESTY UZUPEŁNIAJĄCE  Pułaskiego wjazd od ul. Cichej