KOMUNIKAT

Dyrekcja Sportowa SP 13 Poznań informuje,
że badania lekarskie należy dostarczyć najpóźniej w dniu testów sprawnościowych,
których termin nie został jeszcze ustalony.

Nie ma konieczności, ani obowiązku
wykonywania obecnie
wizyty u lekarza rodzinnego w celu przeprowadzenia badań.

Respektowane będą:

– zaświadczanie od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań zdrowotnych
przez kandydata do podejmowania wysiłku fizycznego w dniu testów

i/ lub
– karty sportowca.

Konieczne będzie dostarczenie jednego z dwóch w/w dokumentów.

Rekomendujemy wykonanie i odbiór badań od lekarza w późniejszym terminie –
przed testami sportowymi.