• 13,14 i 15 grudnia rekolekcje dla szkoły podstawowej

  • Adrzejkowa dyskoteka

  • Dzień Pluszowgo Misia i życzliwości

  • Cieszymy się różnorodnoscią

  • Jesienne poczytajki